Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2012

mielonka

November 14 2011

mielonka
mielonka
Reposted frommarlylee marlylee
mielonka
mielonka
7726 788e 500
Reposted fromwowlovely wowlovely
mielonka
0430 d0e6
Reposted fromargasek argasek viaglorstine glorstine
mielonka

[...] historia składa się z łez, krwi i głupich nadziei.


— Wiesław Myśliwski
Reposted fromxxoxxo xxoxxo viaathlin athlin

October 24 2011

mielonka
mielonka
5448 ad0c

October 23 2011

mielonka
Reposted fromlouve louve viaglorstine glorstine
mielonka
jestem z tobą, jeśli tylko myślisz o mnie.
— m. hłasko "ósmy dzień tygodnia"
Reposted fromkoralina koralina viaretaliate retaliate
mielonka
Są dwa rodzaje ludzi: tacy, co lubią spać od ściany, i tacy, którzy lubią spać z tymi, co ich zepchną z łóżka.
— Etgar Keret, "Tęskniąc za Kissingerem"
Reposted frommmmm mmmm viaglorstine glorstine
5321 fc02
Reposted fromitslikerufus itslikerufus viaMrsTwat MrsTwat
mielonka
Kiedy leżę, nie nadaję się do wstania.
— Miron Białoszewski
Reposted fromkyte kyte viadualistycznie dualistycznie
mielonka

October 22 2011

mielonka
mielonka
7752 4639 500
Reposted fromerdbeerfee erdbeerfee viaathlin athlin
mielonka
7567 91a8
mielonka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl